Islets perifusion with automated fraction collector Omnicoll into 96-well plates

Perfúzní systém pro pankreatické ostrůvky

Perfúze ostrůvků s automatickým vícekanálovým sběračem frakcí OMNICOLL Předpokládá se, že pankreatické ostrůvky hrají klíčovou roli v patofyziologii diabetu 1. typu a 2. typu, kdy β-buňky v Langerhansových ostrůvcích nevylučují dostatečné množství inzulínu k regulaci glukózy v krvi. β-buňky pankreatu uvolňují insulin v reakci na zvýšenou plazmatickou koncentraci glukózy. Sekreci insulinu zvyšují i jiné látky […]

OMNICOLL kolektor frakcí a LAMBDA peristaltické pumpy pro proteinovou purifikaci koncentračním gradientem

Úspěšná purifikace proteinů: gradientová eluce

Purifikace proteinů: kapalinová chromatografie & gradientová eluce s kolektorem frakcí OMNICOLL a LAMBDA peristatickými pumpami Pro čištění proteinů a izolaci peptidů, nukleových kyselin nebo malých molekul ze směsi fermentačního media se používá kapalinová chromatografie (LC) s iontovou výměnou, hydrofobní interakcí, adsorpcí nebo s vyloučením podle velikosti molekul. Za účelem optimalizace procesů kapalinové chromatografie se v […]