Perfúze ostrůvků s automatickým vícekanálovým sběračem frakcí OMNICOLL

PANKREATICKÉ OSTRŮVKY

Předpokládá se, že pankreatické ostrůvky hrají klíčovou roli v patofyziologii diabetu 1. typu a 2. typu, kdy β-buňky v Langerhansových ostrůvcích nevylučují dostatečné množství inzulínu k regulaci glukózy v krvi.

β-buňky pankreatu uvolňují insulin v reakci na zvýšenou plazmatickou koncentraci glukózy. Sekreci insulinu zvyšují i jiné látky například arginin a leucin.

Použití perfúzních systémů je klíčovým faktorem při objasnění fyziologie a patofyziologie pankreatických ostrůvků a k pochopení kinetiky β-buněk in vitro. Perfúze ostrůvků zahrnuje vystavení ostrůvků nepřetržitému toku živin, plynu nebo činidel. Byli publikovány perfúzní systémy s kontrolou teploty, pH a rychlosti toku perifusátu buněk.

V současné době neexistuje žádný standardizovaný a levný přístroj a protokol, který by se dal snadno replikovat v jakékoli laboratoři.

PERFÚZE OSTŮVKŮ

Sestava pro perfúzi pankreatických ostrůvků se skládá ze čtyř kolon spojených s 4kanálovou peristaltickou pumpou ISMATEC, která umožňuje současnou cirkulaci 4 různých perfúzních roztoků do 4 paralelních kolon s ostrůvky s průtokem 100 µL/min. Kontinuální průtok či dynamická perfúze roztoku obsahujícího glukózu a sekretagogy přes ostrůvky umožňuje nejpřesnější hodnocení regulovaného uvolňování inzulínu in vitro.

Další možné konfigurace pro vícekanalový sběrač frakcí OMNICOLL s 96jamkovými destičkami (nebo jinými nádobami).

Islets perifusion with automated fraction collector Omnicoll into 96-well plates

Nádoba se vzorky, která obsahuje ostrůvky a perfúzní roztoky, byla udržována při 37 ° C  ve vestavěné komoře s řízenou teplotou. Ostrůvky byly stimulovány po dobu 10–15 minut na jeden stimul, což umožnilo jejich expozici a následný sběr jejich vzorků.

Perfuzát byl současně sbírán každou minutu ze čtyř výtokových kolon pomocí automatického sběrače frakcí do 96jamkových destiček.  Čtyřkanálový automatický sběrač OMNICOLL sbírá horní 4 jamky 96jamkové destičky každou minutu (A, B, C a D - každá představuje odlišné zpracování), aby shromáždil 12 minut frakcí a poté se přesunul do spodních čtyř řádků (E , F, G & H řady) 96jamkové destičky.

Další možné konfigurace pro vícekanalový sběrač frakcí OMNICOLL s 96jamkovými destičkami (nebo jinými nádobami).

Perfuzát ve sběrné desce byl udržován na <4 ° C, aby byla zachována integrita analytů.

Základna sběrače frakcí OMNICOLL (obsahující frakce/vzorky) může být umístěna do studené lázně nebo jiné termostabilizační nádoby.

Odebrané vzorky byly testovány na koncentraci inzulínu, glukagonu nebo somatostatinu. Měření různých hormonů lze provádět v různých jamkách stejné 96jamkové destičky.

DALŠÍ VÍCEKANÁLOVÉ KONFIGURACE S 96JAMKOVÝMI DESTIČKAMI

LAMBDA OMNICOLL 6kanálový pro současný 6proudý sběr (1x6) do 96jamkových mikrotitračních destiček (vodiče hadiček jsou nastavitelné)

LAMBDA OMNICOLL 6kanálový pro současný 6proudý sběr (1x6) do 96jamkových mikrotitračních destiček (vodiče hadiček jsou nastavitelné)

Upravený 4kanálový sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii ke sběru 4 proudů do 96jamkových mikrotitračních destiček (pozice na rameni jsou fixní)

Upravený 4kanálový sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii ke sběru 4 proudů do 96jamkových mikrotitračních destiček (pozice na rameni jsou fixní)

Dvoukanálový sběrač frakcí OMNICOLL se dvěma pumpami LAMBDA pro 96jamkové mikrotitrační destičky

Dvoukanálový sběrač frakcí OMNICOLL se dvěma pumpami LAMBDA pro 96jamkové mikrotitrační destičky

Automatický sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii se současným sběrem 3 proudů do 96jamkové mikrotitrační destičky (vodiče hadiček jsou nastavitelné)

Automatický sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii se současným sběrem 3 proudů do 96jamkové mikrotitrační destičky (vodiče hadiček jsou nastavitelné)