LAMBDA OMNICOLL automatický sběrač frakcí a vzorkovač

LAMBDA OMNICOLL sběrač frakcí a vzorkovač lze použít pro všechny druhy chromatografických technik, jak pro nízkotlakou (LPLC; Low Pressure Liquid Chromatography), střednětlakou (FPLC; Fast Protein Liquid Chromatography, rychlá proteinová kapalinová chromatografie), tak pro vysokotlakou chromatografii (HPLC; High Performance Liquid Chromatography, vysokoúčinná kapalinová chromatografie) a také během buněčné kultivace, fermentace, chemické reakce.

modulární sběrač frakcí a autosampler LAMBDA OMNICOLL

VÍCE-KANÁLOVÝ (PROUDOVÝ) SBĚR FRAKCÍ

Vícekanálová sestava je k dispozici od 2 do 64 souběžných proudů.

20kanálová konfigurace

NAVÝŠENÍ POČTU FRAKCÍ

Modulární konstrukce umožňuje spojení několika spodních podpůrných jednotek pro navýšení počtu vzorků.

NAVÝŠENÍ POČTU FRAKCÍ

MOŽNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ

Universální vzorkování do mikrotitračních destiček, 96ti jamkových destiček, velkokapacitních lahví nebo nádob.

Universální vzorkování do mikrotitračních destiček

Modulární sběrač a vzorkovač frakcí LAMBDA OMNICOLL nabízí:

  • konfiguraci jednokanálovou / vícekanálovou (2 až 64 kanálů),
  • bezpečnou manipulaci: ochrana proti rozlití, odolnost vůči rozpouštědlům, použití za sterilních podmínek,
  • neomezené rozměry (množství a velikost vzorku): mikrotitrační destičky, zkumavky, lahve s větším objemem, kádinky, baňky atd.,
  • časově řízený / objemově řízený sběr / sbírání frakcí založené na počtu kapek / vzorkování kapaliny,
  • sběr frakcí volným průtokem / pomocí pumpy nebo PC, sběr frakcí řízený laboratorními peristaltickými pumpami LAMBDA nebo jakýmikoliv vícekanálovými peristaltickými pumpami od jiných výrobců na trhu.