Vícekanálové konfigurace sběrače frakcí

úprava počtu proudů

Sestava sběrače frakcí OMNICOLL je možná pro 2 až 64 současných proudů, na základě požadavků pro kapalinovou chromatografii nebo na základě požadovaného automatického dávkování kapalin.

LAMBDA OMNICOLL sběrač frakcí a jeho přizpůsobitelné sestavy nepředčí žádný jiný sběrač frakcí na trhu!

Příklady konfigurací vícekanálového sběrače frakcí:

V následujících příkladech je uveden výběr z možných konfigurací vícekanálového sběrače frakcí LAMBDA OMNICOLL:

Sběrač frakcí OMNICOLL jednokanálový s peristaltickou pumpou PRECIFLOW

Základní sestava: OMNICOLL pro jednokanálový sběr frakcí
s jednou peristaltickou pumpou LAMBDA (volitelné příslušenství)


 

Dvoukanálový sběrač frakcí OMNICOLL se dvěma pumpami LAMBDA pro 96jamkové mikrotitrační destičky

Dvoukanálový sběrač frakcí OMNICOLL se dvěma pumpami LAMBDA
pro 96jamkové mikrotitrační destičky


Mobilní vícekanálová konfigurace 1x3 pro 96jamkové mikrotitrační destičky

Automatický sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii se současným sběrem 3 proudů do 96jamkové mikrotitrační destičky
(vodiče hadiček jsou nastavitelné)


OMNICOLL s 4kanálovou konfigurací

Vícekanálový sběrač frakcí OMNICOLL pro 4 proudy volně tekoucí
s použitím 50 ml nádob Nalgene s víčky
(vodiče hadiček jsou nastavitelné)


Sběrač frakcí OMNICOLL se souběžnými čtyřmi proudy

Upravený 4kanálový sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii
ke sběru 4 proudů do 96jamkových mikrotitračních destiček
(pozice na rameni jsou fixní)


6kanálová konfigurace kolektoru frakcí

Automatický 6kanálový dávkovač kapalin OMNICOLL
pro sběr 6 různých reagencií do 10 ml zkumavek
(vodiče hadiček jsou nastavitelné)


Mobilní vícekanálová konfigurace 1x6 pro 96jamkové mikrotitrační destičky

LAMBDA OMNICOLL 6kanálový pro současný 6proudý sběr (1x6)
do 96jamkových mikrotitračních destiček
(vodiče hadiček jsou nastavitelné)


OMNICOLL simultaneous fraction collection of 12 streams (2 x 6) = OMNICOLL souběžný sběr 12 frakcí (2 x 6)

OMNICOLL 12kanálová (2 x 6 proudů) konfigurace
pro 250 ml skleněné lahve
(pevné pozice pro 12 souběžných sběrů)


LAMBDA OMNICOLL: simultánní sběr frakcí-12-proudů-1x12-pevné pozice

LAMBDA OMNICOLL 12kanálový (1 x 12 proudů):
pevná sestava pro souběžný sběr frakcí
z 12 chromatografických kolon


OMNICOLL automatický vzorkovač, programovatelný s příslušenstvím v provedení pro vícekanálový sběr 2x 10 proudů

Vzorkovač OMNICOLL, programovatelný s příslušenstvím
pro vícekanálový sběr s fixní konfigurací 2 x 10
pro 20 mm stojánky na zkumavky


Velkoobjemový sběr

Přizpůsobitelné konfigurace sběrače frakcí OMNICOLL pro možný velkoobjemový sběr jsou na trhu laboratorních přístrojů jedinečné!

V případě poloprovozních zařízení nebo při aplikaci průmyslové chromatografie lze spodní nosný díl odstranit, aby se vytvořil prostor pro velké lahve nebo nádoby pro sběr velkoobjemových frakcí.

Na držák hadiček sběrače frakcí a vzorkovače OMNICOLL je možné také upevnit hadičku s větším průměrem (např. stahovacím páskem nebo spirálovým chráničem).

Pod kontrolní jednotku lze také umístit speciální díl opatřený nálevkami ke kterým jsou připevněný hadičky vedoucí například do 50 l nádob, což umožňuje velkoobjemový sběr.

Vynikající volba pro terénní aplikace, protože vícekanálové kolektory frakcí LAMBDA OMNICOLL pro velké objemy lze provozovat jen s baterií.