VLASTNOSTI KOLEKTORU FRAKCÍ & VZORKOVAČE

LAMBDA OMNICOLL

LAMBDA OMNICOLL kolektor frakcí a automatický vzorkovač

Téměř neomezená flexibilita – sběrač frakcí OMNICOLL nabízí nové možnosti v automatizované manipulaci s kapalinami a současnému vícekanálovému vzorkování.

Sběrač frakcí OMNICOLL pro kapalinovou chromatografii má jedinečnou výhodu pro sběr frakcí eluátu až z 64 různých chromatografických kolon současně. Počet proudů vícekanálového sběrače frakcí lze přizpůsobit podle aplikace.

LAMBDA OMNICOLL automatický vzorkovač s čerpadlem PRECIFLOW

Objem vzorku / frakce

Téměř jakákoli velikost frakce může být sbírána z chromatografické kolony pomocí sběrače frakcí OMNICOLL. Sběr lze provést do nejrůznějších dostupných nádob dostupných:

 • mikrotitrační destičky např. 96jamková destička
 • mikrozkumavky, zkumavky Eppendorf, titrační zkumavky, zkumavky
 • lahvičky scintilační
 • kádinky, lahve, baňky
 • standardní stojany na zkumavky 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm a 30 mm
 • nádoby větších objemů např. 250 ml lahve

K odběru frakcí proto nejsou potřeba žádné speciální zkumavky nebo stojany na zkumavky. Únik mezi frakcemi je eliminován komunikačním modulem (kat. č. 6911), který vypíná LAMBDA peristaltickou pumpu nebo jinou vícekanálovou peristaltickou pumpu mezi dvěma frakcemi.

Sběrná kapacita

 • Sběrnou kapacitu sběrače frakcí lze navýšit, aby bylo možné shromáždit větší počet vzorků.
 • Lze přidat několik spodních dílů pro zvýšení kapacity sběru frakcí jednokanálové i vícekanálové konfigurace.

Názorné příklady upraveného sběrače frakcí pro navýšení kapacity lze nalézt zde: www.fractioncollector.info/cs/zvyseni-kapacity/

Bezpečné zacházení

 • Nejvyšší bezpečnosti pro uživatele bylo dosaženo nízkonapěťovým napájením sběrače frakcí OMNICOLL (9 V / 12 W).
 • K pohybu dochází jen u části vedoucí kapalinu, což vyžaduje méně energie a umožňuje miniaturizaci sběrače frakcí.
 • Všechny elektronické a mechanické součásti jsou umístěny nad frakcemi. Z tohoto důvodu nehrozí nebezpečí rozlití na ně. Spodní část kolektoru lze také umístit do termostabilizované nádoby nebo vodní lázně pro látky citlivé na teplo.
 • Dodávaná plastová upevňovací síťka pomáhá udržovat stojany nebo nádoby na místě na spodní ploše sběrače frakcí.

Programování a provoz sběrače frakcí

 • Moderní mikroprocesorový systém využívající několik optických senzorů, které registrují stop signály.
 • Pauzy (0,1– 999,9 min, 1–9999 min, téměř 7 dní) lze naprogramovat mezi frakcemi. Funkci pauzy lze použít také pro automatické spuštění sběru frakcí. Promývání hadiček mezi vzorky je možné, protože lze zvolit počet frakcí v sérii.
 • Sběr frakcí v řádcích, v řadě nebo meandru (režim LINE, ROW, MEAN).
 • Funkce automatického zastavení a vypnutí kolektoru na konci rozsahu.

Dálkové ovládání, RS rozhraní a další ovládací parametry

S možností dálkového ovládání je možné získat důležité vzorky během dlouhých nepřetržitých procesů a dokonce i v nepřítomnosti laboratorního personálu.

 • Dálkové ovládání umožňuje vzorkování po příjmu externího signálu.
 • LAMBDA OMNICOLL může být vybaven počítadlem kapek (1-9999 a 60-599940), rozhraním RS-232 pro ovládání přes PC a dalším příslušenstvím (volitelné).

LAMBDA OMNICOLL + laboratorní peristaltické pumpy = automatický vzorkovač

 • Použití peristaltických pump se sběračem frakcí OMNICOLL lze použít k automatickému odběru vzorků v pravidelných časových intervalech během fermentace a jiných biologických nebo chemických procesů.
 • Automatický vzorkovač OMNICOLL lze kombinovat s peristaltickými pumpami LAMBDA nebo jakýmikoli vícekanálovými peristaltickými pumpami (pokud je lze dálkově ovládat analogovým signálem).
 • Funkce zastavení průtoku peristaltickou pumpou během přechodu z jedné frakce na další a na konci chodu.

Máte málo místa?

 • LAMBDA OMNICOLL lze snadno rozložit a vyžaduje jen malý úložný prostor.
 • Spodní část sběrače frakcí lze použít pro přepravu nebo skladování frakcí.

Cena, dodání a údržba

 • Sběrač frakcí a automatický vzorkovač LAMBDA OMNICOLL je skladem pro rychlé dodání.
 • Na základě požadované konfigurace je sběrač frakcí OMNICOLL sestaven, otestován a následně expedován zákazníkovi.
 • OMNICOLL sběrač frakcí má vynikající poměr cena / výkon
 • Prakticky není vyžadován žádný servis
 • LAMBDA YELLOW SERVIS nabízí kompletní program pro podporu a údržbu