Automatický sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii se současným sběrem 3 proudů

Automatický sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii se současným sběrem 3 proudů do 96jamkové mikrotitrační destičky (vodiče hadiček jsou nastavitelné)