4kanálový sběrač frakcí OMNICOLL ke sběru 4 proudů do 96jamkových mikrotitračních destiček (pozice na rameni jsou fixní)

Upravený 4kanálový sběrač frakcí OMNICOLL pro chromatografii ke sběru 4 proudů do 96jamkových mikrotitračních destiček (pozice na rameni jsou fixní)